Mudsina järv (Mutsina järv, Mugina järv) [Kooraste järvestik]

Mudsina järv, ka Mutsina järv, Mugina järv

Põlvamaal, Kanepi vallas, Hino küla juures asuv avalik järv

Järvest voolab läbi Kokle jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6428817

57°58'20" N

Y

658124

26°40'21" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 13,5 ha, keskmine sügavus 2,2 m, suurim sügavus 4,7 m, pikkus 875 m, laius 350 m, maht 295 tuh m3, kaldajoone pikkus 2 319 m

Valgala pindala 22,4 km2, veevahetus 20 korda aastas

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2123100

Kooraste asundusest 1,5 km kirdes paiknev kirde-edela suunas piklik, lõuna pool tunduvalt laienev orujärv. Järve ümbruses asuvad metsaga kaetud sandurid ja mõhnad.

Kaldad on madalad, enamasti mudased, loodeosas õõtsikulised, ainult idas leidub ka liivast kallast. Enamasti ümbritseb kaldavöödet õõtsik. Põhja katab mudakiht, idakaldal on kohati ka liivast kaldavöödet.

Läbivoolujärv. Sisse voolavad ojad edelast, põhjast ja idast. Välja voolab tammiga reguleeritav Kurvitse ehk Koke oja, mis suubub Pühajõkke. Vesi on rohekaskollane, keskmise läbipaistvusega (2,4 m), hästi segunev.

Mutsina järve taimestik on väga rohke ja liigirikas (21 liiki). Plankton on järves keskmise rohkusega. Zooplanktonis leidub järve-ahaskoodikut. Põhjaloomastik on vaene.

Mutsina järve kalastik on liigirikas. Kaladest on teada ahven, särg, haug, linask, kiisk, roosärg, viidikas, luts ja latikas.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, haug, roosärg, koger, linask, latikas. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kooraste järvestik
Hotmedia.ee