Aalupi järv ( Alopi järv, Alapea järv, Paabo järv, Paabu järv) [Kooraste järvestik]

Aalupi järv, ka Paabo järv, Alopi järv, Alapea järv, Paabu järv


Põlvamaal, Kanepi vallas, Rebaste küla juures asuv mitteavalik järv

Pindala 7,2 ha, suurim sügavus 15,8 m (1972a), pikkus 310 m, laius 310 m, kaldajoone pikkus 1 038 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6427064  57°57'30" N 
653330  26°35'26" E 

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ja segatoiteline
Registri kood VEE2123700

Järve keskel on taimestikuga kaetud kolmeosaline madalik, kus vee sügavus on alla 1 m. Varem on siin olnud kolm saarekest. Järve ümbritseb peaaegu kõikjal segamets, mis järve ääres on veetaseme tõusu tõttu kuivanud. Perv on valdvalt pehme, osalt veega üle ujutatud. 

Järv on nõrga läbivooluga. Vett toob edelanurgast sisse voolav ojake, nähtavasti annavad rohkesti vett ka järve keskel olevad allikaaugud ja edelakaldal olevad kaldaallikad. Välja voolab Alopi oja, mis viib vee Kooraste Suurjärve. Oja väljavoolule on ehitatud pais, mille abil on võimalik veetaset reguleerida 1,5-2 m ulatuses.

Vesi on väga tugevasti kihistunud (vee pinna- ja põhjakihtide temperatuuride vahe 21,5 kraadi, hapnik kadus veest umbes 6 m sügavusel). Vesi on kollakaspruun ja keskmise läbipaistvusega (2,0 m).

Järve taimestik oli 1972. a. liigirikas (23 liiki). Erakordselt palju leidus vesiroose, vesikuppu aga üldse mitte.

Aalupi järve kalastik koosneb ahvenast, haugist, särhest ja roosärjest; sisse on toodud karpkala. Leidub jõevähki. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad: 
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kooraste järvestik