Liinu järv (Liinujärv, Liinajärv) [Kooraste järvestik]

Pindala: 4,8ha
Kaldajoone pikkus: 1004m
Keskmine sügavus: 7.00m
Maksimaalne sügavus: 9.99m
Veevahetuse skaala: tugev (> 4 kuni 10)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.9744444
Long: 26.5808333

Liinu järvka Liinujärv, Liinajärv

Põlvamaa ning Valgamaa vahel , Kanepi ja Otepää valdades, Kooraste, Koigu ning Truuta külade juures asuv avalik järv.

Järvest voolab läbi Sillaotsa jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6428847

57°58'28" N

Y

652706

26°34'52" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 4,8 ha, keskmine sügavus 7 m, suurim sügavus 12,6 m, pikkus 335 m, laius 130 m, kaldajoone pikkus 1 004 m

Väga kareda veega järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2122900

Truuta aheljärvestiku neljas järv, Koorastest 4 km lääneloodes. Selle ida-lääne suunas pikliku 4 ha suuruse veekogu sügavus on 12,6 m (keskmine sügavus 5,5 m). Kõige sügavam on järve keskosast lääne pool asuv järveosa. Lehtmetsaga kaetud kaldad on kõrged, perv üaiguti kõva ja liivane, paiguti mudane. Põhi on sügavamal kaetud peeneteralise musta sapropeeliga.

Võrdlemisi tugeva läbivooluga järv, kuhu vett toovad Lubjaahju järvest tulev Voki oja ja rohked kaldaallikad, väljavool idast lähtuva oja kaudu Kooraste Pikkjärve. Vesi on tugevasti kihistunud, varasuvel kollane ja keskmiselt läbipaistev (2,9 m), talvel aga vähe läbipaistev (1,3 m). Põhjaveekihid on aasta läbi ilma hapnikuta.

Kalastik on üsna liigirikas. Tavalised on ahven, viidikas, mudamaim, kiisk, särg, latikas, haug, linask ja nurg.

Järves on jõevähki. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, roosärg, angerjas. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kooraste järvestik