Otsingu tulemused:

1. Akvakultuur
2. Alaska malma (Salvelinus anaktuvukensis)
3. Alsatia paalia (Salvelinus alpinus × Salvelinus fontinalis)
4. Ameerika paalia ehk oja-mägihõrnas (Salvelinus fontinalis)
5. Ammersee paalia (Salvelinus evasus)
6. Arktika paalia ehk mägihõrnas (Salvelinus alpinus)
7. Beauforti meri
8. Boganida paalia (Salvelinus boganidae)
9. Cole'i paalia (Salvelinus colii)
10. Coomasaharni paalia (Salvelinus fimbriatus)
11. Drjagini paalia (Salvelinus drjagini)
12. Elgõgõtgõn (järv Tšukotkal)
13. Endeem
14. Euroopa paalia (Salvelinus lepechini)
15. Fääri paalia (Salvelinus faroensis)
16. Harjuspaalia (Salvethymus svetovidovi)
17. Haweswateri paalia (Salvelinus lonsdalii)
18. Häddi (Salvelinus killinensis)
19. Härgpaalia (Salvelinus confluentus)
20. Jakuudi paalia (Salvelinus jacuticus)
21. Jessei paalia (Salvelinus tolmachoffi)
22. Kalakasvatus: perspektiivsed liigid
23. Kalandus
24. Karusaare paalia (Salvelinus salvelinoinsularis)
25. Kaugida paalia, kundža (Salvelinus leucomaenis)
26. Kii paalia (Salvelinus japonicus)
27. Kivipaalia (Salvelinus kuznetzovi)
28. Kristivomer (Salvelinus namaycush)
29. Krogiuse paalia (Salvelinus krogiusae)
30. Kronoki paalia (Salvelinus kronocius)
31. Kuldne paalia (Salvelinus noori, ka Salvelinus youngeri)
32. Kõmri paalia (Salvelinus perisii)
33. Levanidovi paalia (Salvelinus levanidovi)
34. Lõhelased (Salmonidae)
35. Lõunamalma (Salvelinus curilus)
36. Mallochi paalia (Salvelinus mallochi)
37. Malma (Salvelinus malma)
38. Melvini paalia (Salvelinus grayi)
39. Murta (Salvelinus murta)
40. Mägipaalia (Salvelinus umbla)
41. Neiva (Salvelinus neiva)
42. Nelma (Stenodus nelma)
43. Onekotani paalia (Salvelinus gritzenkoi)
44. Orkney paalia (Salvelinus inframundus)
45. Paaliad ehk mägihõrnad (Salvelinus)
46. Pisisuu-paalia (Salvelinus elgyticus)
47. Põlula Kalakasvatuskeskus
48. Rakfisk ehk norra hapukala
49. Redupaalia (Salvelinus thingvallensis)
50. Sahhalini paalia (Salvelinus vasiljevae)
51. Schmidti paalia (Salvelinus schmidti)
52. Shetlandi paalia (Salvelinus gracillimus)
53. Splake (Salvelinus namaycush x Salvelinus fontinalis)
54. Struani paalia (Salvelinus struanensis)
55. Suursuu-paalia (Salvelinus maxillaris)
56. Taimenid (Hucho)
57. Taimõri paalia (Salvelinus taimyricus)
58. Taranetzi paalia (Salvelinus taranetzi)
59. Tiigerforell (Salmo trutta × Salvelinus fontinalis)
60. Tšerski paalia (Salvelinus czerskii)
61. Tšukotka paalia (Salvelinus andriashevi)
62. Tömp paalia (Salvelinus obtusus)
63. Valge paalia (Salvelinus albus)
64. Willughbi paalia (Salvelinus willoughbii)

Lõhelased (Salmonidae)

Lõhelased, uuema nimega lõhilased (Salmonidae) on kalade sugukond lõheliste (Salmoniformes) seltsist [mõnedes käsitlustes ka pärislõheliste (Salmonoidei) alamseltsist]

"Lõhelaste sugukonda kuuluvail kaladel on üks pärisseljauim ja üks rasvauim. Seljauimes on 10—16 kiirt, rasvauimes kiired puuduvad. /---/ Enamikul liikidel on silmadel läbipaistvad laud. Lõhelased on põhjapoolkera siirde- ja mageveekalad. Nad elutsevad Euroopas, Põhja-Aasias (lõunas kuni Jangtse jõe ülemjooksuni), Põhja-Aafrika mägiojakestes, Põhja-Ameerikas. Lõunapoolkeral neid ei neid ei ole, välja arvatud aklimatiseeritud liigid.
Lõhelased on kalad, kes võivad sõltuvalt keskkonnatingimustest kergesti muuta oma eluviisi, välimust ja värvust. Kõigi lõhelaste liha on maitselt suurepärane ja enamik neist on püügi- ja kalakasvatusobjektid. Lõhelased on ühed maailma tähtsamad töönduskalad."1

Sugukonda kuulub 10 (11) perekonda ja umbes 227 liiki. Sugukond on jagatud kolmeks alamsugukonnaks.

Alamsugukond Coregoninae, siiglased

Coregonus (whitefishes), 78 liiki, siiad
Prosopium (round whitefishes), 6 liiki, rullsiiad
Stenodus (inconnu), 2 liiki, valgesiiad 

Alamsugukond Thymallinae, harjuslased

Thymallus (graylings), 13 liiki, harjused

Alamsugukond Salmoninae, pärislõhelased

Brachymystax (lenoks), 3 liiki, lenokid
Hucho, 4 liiki, taimenid
Oncorhynchus (Pacific salmon and trout), 16 liiki, idalõhed
Parahucho (Japanese taimen), 1 liik, idataimenid
Salmo (Atlantic salmon and trout), 50 liiki, lõhed, lõhid
Salvelinus (char and trout (brook trout, lake trout)], 51 liiki,  paaliad ehk mägihõrnad 
Salvethymus, (long-finned shar)1 liik, harjuspaaliad

Allikad: 
1 Loomade elu 4. kd, Tallinn 1979
Salmonidae Wikipedias
Salmonidae FishBase's (mai, 2014)

Vaata lisaks:

Harjuspaalia (Salvethymus svetovidovi)
Sahhalini idataimen, tševiitsa (Parahucho perryi)
Lõhelised (Salmoniformes)
Rullsiiad (Prosopium)
Siiglased (Coregoninae)
Siiad 2 (Coregonus)
Siiad (Coregonus)
Valgesiiad (Stenodus)
Paaliad ehk mägihõrnad (Salvelinus)
Lenokid (Brachymystax)
Taimenid (Hucho)
Idalõhed (Oncorhynchus)
Harjused (Thymallus)
Siiad (Coregonus)
Lõhed (Salmo)
Hotmedia.ee