Lõhelased (Salmonidae)

Lõhelased, uuema nimega lõhilased (Salmonidae) on kalade sugukond lõheliste (Salmoniformes) seltsist [mõnedes käsitlustes ka pärislõheliste (Salmonoidei) alamseltsist]

"Lõhelaste sugukonda kuuluvail kaladel on üks pärisseljauim ja üks rasvauim. Seljauimes on 10—16 kiirt, rasvauimes kiired puuduvad. /---/ Enamikul liikidel on silmadel läbipaistvad laud. Lõhelased on põhjapoolkera siirde- ja mageveekalad. Nad elutsevad Euroopas, Põhja-Aasias (lõunas kuni Jangtse jõe ülemjooksuni), Põhja-Aafrika mägiojakestes, Põhja-Ameerikas. Lõunapoolkeral neid ei neid ei ole, välja arvatud aklimatiseeritud liigid.
Lõhelased on kalad, kes võivad sõltuvalt keskkonnatingimustest kergesti muuta oma eluviisi, välimust ja värvust. Kõigi lõhelaste liha on maitselt suurepärane ja enamik neist on püügi- ja kalakasvatusobjektid. Lõhelased on ühed maailma tähtsamad töönduskalad."1

Sugukonda kuulub 10 (11) perekonda ja umbes 227 liiki. Sugukond on jagatud kolmeks alamsugukonnaks.

Alamsugukond Coregoninae, siiglased

Coregonus (whitefishes), 78 liiki, siiad
Prosopium (round whitefishes), 6 liiki, rullsiiad
Stenodus (inconnu), 2 liiki, valgesiiad 

Alamsugukond Thymallinae, harjuslased

Thymallus (graylings), 13 liiki, harjused

Alamsugukond Salmoninae, pärislõhelased

Brachymystax (lenoks), 3 liiki, lenokid
Hucho, 4 liiki, taimenid
Oncorhynchus (Pacific salmon and trout), 16 liiki, idalõhed
Parahucho (Japanese taimen), 1 liik, idataimenid
Salmo (Atlantic salmon and trout), 50 liiki, lõhed, lõhid
Salvelinus (char and trout (brook trout, lake trout)], 51 liiki,  paaliad ehk mägihõrnad 
Salvethymus, (long-finned shar)1 liik, harjuspaaliad

Allikad: 
1 Loomade elu 4. kd, Tallinn 1979
Salmonidae Wikipedias
Salmonidae FishBase's (mai, 2014)

Vaata lisaks:

Harjuspaalia (Salvethymus svetovidovi)
Sahhalini idataimen, tševiitsa (Parahucho perryi)
Lõhelised (Salmoniformes)
Rullsiiad (Prosopium)
Siiglased (Coregoninae)
Siiad 2 (Coregonus)
Siiad (Coregonus)
Valgesiiad (Stenodus)
Paaliad ehk mägihõrnad (Salvelinus)
Lenokid (Brachymystax)
Taimenid (Hucho)
Idalõhed (Oncorhynchus)
Harjused (Thymallus)
Siiad (Coregonus)
Lõhed (Salmo)