Lõhelised (Salmoniformes)

Lõhelised (Salmoniformes), kiiruimsete luukalade selts. Viimasel ajal loetakse seltsi kuuluvaks üksnes lõhelaste (lõhilaste) sugukond Salmonidae. Varasemalt jaotus selts alamseltsideks: pärislõhelised, tindilised, hõbekalalised, haugilised, galaksilised, nõelsuulised, silepealised – neisse kuulus ühtekokku üle 20 sugukonna. Teiselt poolt ei eristatud nt osades nõukogudeaegsetes entsüklopeediates lõhelisi iseseisva seltsina, vaid see oli paigutatud alamseltsina heeringaliste seltsi. Erinevaid käsitlusi seltsi taksonoomiast esitatakse ka tänapäeval.

Lõhelistel paiknevad kõhuuimed kõhu keskosas ja sisaldavad palju kiiri (üle 6); rinnauimed asuvad madalal; uimedes puuduvad ogakiired. Neid katavad kaarsoomused. Suud piirab ülalt 2 paari luid – ees-ülalõua- ja ülalõualuud. On olemas küljejoon ja esineb rasvauim.

Leviala asub põhjapoolkeral, liigid eelistavad hapnikurikast jahedat vett. Paljud liigid on anadroomsed siirdekalad, kes veedavad enamuse elust meredes ja tulevad paljunema oma sünnijõgedesse.

Lõhelised kuuluvad koos tindiliste, hõbekalaliste ja haugiliste seltsidega ülemseltsi Protacanthoptergii, mis koondab teiste kiiruimsete kaladega võrreldes mõneti primitiivsema ehitusega kalu.

Detsember, 2019

Vaata lisaks:

Protacanthopterygii (luukalade ülemselts)
Lõhelased (Salmonidae)