Paunküla järved

Paunküla järved


Harju maakonna lõunaosas, Kõrvemaa läänepiiril, nn. Paunküla mägedes, paikneb 11 pisikest järve ning lisaks nendele Paunküla veehoidla, mis loodi 1960. a Tallinna veevarustuse huvides. Väikejärved asetsevad loode-kagusuunalise Paunküla oosistiku (mida siin nimetatakse Teedelahkme mäeks ehk Teedelahkme vallseljakuks) termokarstilise tekkega lehtrites. Järved on enamasti kinni kasvanud ja mudastunud, muutunud pisikesteks veesilmadeks kauni oosistiku servaalal.

Väikejärved: Rõõsajärv, Väike Kaksjärv, Suur Kaksjärv, Rahkjärv, Paunküla Mustjärv, Paunküla Linajärv, Punamäe järv, Lindjärv, Kaatsjärv, Konnajärv, Kiruvere järv.

Paunküla
 veehoidla loodi 1960 a kevadel Pirita jõe paisutamise teel, ning uus veekogu haaras endassee kolm endist järve: Tudre järv, Väike Seapilli järv ja Suur Seapilli järv. 1975/76 suurendati veehoidla mahtu veelgi ning nüüd moodustab Pirita jõe kunagine säng koos kunagiste väikejärvedega umbes kahekümnendiku veehoidla kogupindalast. Veehoidla läbipaistvus ja värvus on veehoidla eri osades erisugused, vesi on endiste järvede kohal tugevasti kihistunud

[roosa.JPG]
Kaart Maaameti kaardiserverist

Vaata lisaks:

Kaatsjärv (Kootsjärv, Tõnismäe järv)
Paunküla linajärv (Sipelga linajärv)
Kiruvere järv
Lindjärv (Tudre järv, Tudra järv)
Punamäe järv (Punajärv, Punane järv, Seapilli järv)
Paunküla veehoidla
Rahkjärv (Mustjärv)