Lindjärv (Tudre järv, Tudra järv)

Lindjärv, ka Tudre järv, Tudra järv

Priit Vilba: Lindjärv
Foto: Priit Vilba

Harjumaal, Kõue vallas, Rõõsa küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6555742

59°8'1" N

Y

574391

25°17'58" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Pindala 6,5 ha, suurim sügavus 1,5 m, pikkus 530 m, laius 180 m, kaldajoone pikkus 1 232 m

Suurtaimerikas järv

Registri kood VEE2031100

Paunkülast 1,5 km edela pool paiknev loode-kagu suunas piklik metsajärv oosistiku lõunaküljel. Tema absoluutne kõrgus on 72,7 m, suurus 7 ha ja sügavus 1,5 m. Järve ümbritseb lai õõtsikuriba. Järves on väike saareke. Kohalike elanike arvates on järvel kaks põhja – esimene, taimejuurtest moodustunud põhi 1-1,5 m sügavusel, teine sügavamal.

Lähtejärv, mille kagunurgast on väljavool Pirita jõkke. Tõnäoliselt leidub põhjaallikaid.

Vesi on punakaspruun, läbipaistvus vähene (0,7- 1,0 m), põhjani soojenev ja segunev. Talvine gaasireêiim on veeorganismidele ebasoodus, seepärast sureb talviti palju kalu.

Taimestik kattis 1966. a. peaaegu kogu järve. Kõige ohtramalt oli ujulehtedega taimestikku, eriti dekoratiivset valget vesiroosi.

Fütoplanktonit on järves keskmisel hulgal. Zooplankton on vähene, kuid selles leidub üht väga haruldast vesikirbulist. Põhjaloomastik on vähene.

Peamine kala on koger, olevat ka haugi, ahvenat, särge, mõnedel andmetel isegi latikat. Haug ja ahven on talviti korduvalt välja surnud. Sisse on lastud hõbekokre. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee