Kiruvere järv

Kiruvere järv

Harjumaal, Kõue vallas, Kiruvere küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6554869

59°7'32" N

Y

576486

25°20'8" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Pindala 21,1 ha, keskmine sügavus 5,4 m, suurim sügavus 11 m, pikkus 670 m, laius 470 m, kaldajoone pikkus 2 171 m

Valgala pindala 0,5 km2

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2031800

Paunküla asundusest 2 km lõunakagu pool asuv Kiruvere järv on ida-lääne suunas pisut piklik ning kaunis järv. Ta absoluutne kõrgus on 67,9 m, pindala 21,1 ha, suurim sügavus 11 m (keskmine sügavus 5,4 m). Järvest edela ja lõuna pool kerkib metsaga kaetud kõrge vallseljak - Kütimägi, ida pool on metsane mõhn, lääne- ja põhjaküljes tasased heina- ja põllumaad. Järve veetaset on 1938. a. paiku alandatud 1 m võrra. Kaldad on lausad või madalad, ainult edelas ja idas laskuvad järsult vette. Kalda juures on põhi enamasti kõva, kohati kruusane või kivine, põhja- ja idakalda juures ka mudane – sügavamal katab põhja muda.

Järv toitub peamiselt allikatest, mida on eriti rohkesti kirdeosas. Väljavool toimub järve loodesopist Pirita jõkke. Järve vesi on pruunikaskollase värvusega, keskmise läbipaistvusega (2,5-3,3m) ja nähtavasti tugevasti kihistunud.

Taimestikku oli 1957. a. järves keskmiselt, liike aga rohkesti (22).

Kalastiku moodustavad särg, ahven, latikas, haug, viidikas, roosärg, kiisk, koger, linask, luts ja hink.

Kiruvere järve tuleb hinnata kui maastiku kaunistajat, aga ka kui õngespordiks, ujumis- ja puhkekohaks sobivat järve.

Kohalike elanike teatel olevat madalikul järve keskel põhjas mingi vaiehitise jäänused, mille juurde viivat Tori talu juurest vaitee. Teistel andmetel viivat vaitee Tori talu juurest veehoidla tammile ja sealt Teelahkme mäele, kustkaudu käinud rootsiaegne tee, mis arvatavasti on vallseljakule nime andnud. Järve juures on vanasti sulatatud rauda, mida tõendab Nuudi pere juurest leitud rauatagi.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee