Punamäe järv (Punajärv, Punane järv, Seapilli järv)

Pindala: 4,6ha
Kaldajoone pikkus: 850m
Maksimaalne sügavus: 2.00m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.1430556
Long: 25.2611111


Harjumaal, Kose vallas, Sõmeru küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6556784

59°8'36" N

Y

572251

25°15'44" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Pindala 4,6 ha, suurim sügavus 2,7 m, pikkus 330 m, laius 220 m, kaldajoone pikkus 850 m

Kalgiveeline ning segatoiteline järv

Registri kood VEE2030800

 Foto: Priit Vilba

Punamäe järv on Paunküla Mustjärvest 200 m edela pool ja Teedelahkme vallseljakust lõuna pool olev ida-lääne suunas ovaalne järv.

Järve piirab niiske segamets. Üsna palju on õõtsikkallast. Õõtsikuta on ainult põhjakallas ja lõunakalda keskosa. Põhja katab mudakiht.

Läbivool on väga nõrk. Vee värvus on punakaspruun või oran¼, läbipaistvus vähene kuni keskmine (0,7-2,1 m). Ehkki järv ei ole sügav, on vesi tugevasti kihistunud. Peale varjatud asukoha võiks kihistuse põhjuseks olla ka põhjaallikate mõju.

Taimestikku oli 1966 a. keskmisel hulgal ja taimeliike keskmisel arvul (14 liiki).

Kalastikus leidub palju särge ja ahvenat, aga ka haugi, roosärge, kokre ja linaskit. Viimased kaks kasvavad üsna suureks, on saadud kiloseid isendeid. Sisse on lastud hõbekokre. Olevat isegi lutsu. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee