Nelijärve järvestik (Aegviidu järvestik, Aegviidu-Nelijärve järved)

Nelijärve järvestik, ka Aegviidu järvestik, Aegviidu-Nelijärve järved

Seitsmest järvest koosnev järvestik Harju maakonnas Aegviidu vallas. Järved asuvad Aegviidu alevist 1,5–-3,5 km kagu pool Aegviidu–-Jäneda oosistiku ääres. Kohanimi Nelijärve tekkis tänu sellele, et oosiaheliku harjalt avanes vaade korraga neljale järvele: Urbukse, Sisaliku, Purgatsi ja Ahvenajärvele 
Nelijärve järvede koosseisu kuuluvad Nikerjärv, Vahejärv, Urbukse järv, Sisaliku järv, Purgatsi järv, Ahvenajärv ja Linajärv.

/---/ järved on tekkinud hilisjääajal III Peipsi jääpaisjärve perioodil eksisteerinud suure jääpaisjärve taandumise järel. Järvede nõod näivad paljudel juhtudel olevat tekkinud hiidjääpankade sulamisnõgudesse ehk sõllidesse; osalt on järvenõgusid kujundanud jääsulamisvete uuristus. Nüüdisajaks on järvede nõod setetega tublisti täitunud ja soostunud. Siirdesood Niker-, Vahe- ja urbukse järve vahel viitavad nende järvede kunagisele ühendusele.

Järved koos metsa- ja oosiderikka loodusmaastikuga moodustavad kauni ja hinnatava puhkekoha, mida kasutatakse nii suvel kui talvel.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Nikerjärves esinevad haug, ahven, koger, särg, linask, Vahejärves koger ja ahven, harvemini linask, haug, Urbukse järves ahven, särg, haug, Sisaliku-, Ahvena, Lina- ja Purgatsi järves peamiselt koger. Ehkki puuduvad kindlad andmed latika esinemise kohta Niker- ja Urbukse järves, on see võimalik. /Õngitsemine. Tln., 2003

Vaata lisaks:

Sisaliku järv (Nelijärve Sisalikujärv, Aegviidu Sisalikujärv)
Purgatsi järv
Linajärv (Nelijärve Linajärv)
Nikerjärv (Nikkerjärv, Näkijärv)
Nelijärve Vahejärv (Vahejärv, Aegviidu Vahejärv)
Ahvenajärv (Nelijärve Ahvenajärv, Aegviidu Ahvenajärv, Linaleo järv)
Urbukse järv (Urbuse järv)