Nelijärve Vahejärv (Vahejärv, Aegviidu Vahejärv)

Nelijärve Vahejärv, ka Vahejärv, Aegviidu Vahejärv

Pilt:Vahejarv.JPG
Foto: Wikipedia

Harjumaal, Aegviidu vallas, Aegviidu alevi juures asuv avalik järv. Kuulub Nelijärve järvestikku

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6571551

59°16'19" N

Y

593084

25°37'57" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Pindala 3,4 ha, keskmine sügavus 3,1 m, suurim sügavus 5 m, pikkus 290 m, laius 140 m, kaldajoone pikkus 745 m

Registri kood VEE2020900

Vahejärv asub Nikerjärvest kagus. Järve pindala on 3,1 ha; suurim sügavus 5 m; keskmine sügavus 3,1 m. Sügavaim koht on järve lõunaosas. Segametsaga kaetud kaldad on üsna kõrged. Edelakaldale ulatub vallseljaku ots, loodekaldal esineb turbasamblaõõtikut, kirdekaldale on rajatud ujumiskoht. Tuulest aetuna ujub järvel ringi tilluke saareke.

Vahejärv on looduslik umbjärv, mis 60.-ndate aastate alguses ühendati kraavi abil Nikerjärvega. Selle tagajärjel alanes järve veepind umbes 0,4 m võrra.

Taimestik on liigivaene. Kõige ohtramalt on tarna, vesiroosi, väikest vesikuppu, ujuvat penikeelt, järvkaislat, laialehist hundinuia ja suhteliselt haruldast vähetoitelistele järvedele iseloomulikku lamedalehist jõgitakjat.

Kaladest on siin kõige arvukamalt kokre, leidub ka ahvenat ja haugi. Siiski peetakse Vahejärve võrdlemisi kalavaeseks.


/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Koger ja ahven, harvemini linask, haug. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Nelijärve järvestik (Aegviidu järvestik, Aegviidu-Nelijärve järved)
Hotmedia.ee