Ahvenajärv (Nelijärve Ahvenajärv, Aegviidu Ahvenajärv, Linaleo järv)

Ahvenajärv (Nelijärve Ahvenajärv), ka Aegviidu Ahvenajärv, Linaleo järv

Harjumaal, Aegviidu vallas, Aegviidu alevi juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Kuulub Nelijärve järvestikku

Pindala 0,9 ha, kaldajoon 337 m, pikkus 105 m, laius 100 m, keskmine sügavus 5 m, suurim sügavus 11 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6571014 59°16'1" N 
593633 25°38'31" E 

LääneEesti vesikond - Harju alamvesikond
Pehme- ja heledaveeline, vähetoiteline KKR kood: VEE2021200

Ahvenajärv
Nelijärve Ahvenajärv. Foto: marguss

Aegviidu Ahvenajärv (Ahvenjärv, Linaleo järv) on väike (0,85 ha), kuid õige sügav (11,0 m) järv. Suurim koht on järve keskosast veidi ida pool; keskmine sügavus 5,0 m.

Umbjärv, asub Urbukse järvest lõuna pool. Asetseb metsaga kaetud seljakutest ümbritsetud sulglohus, umbes 72 m kõrgusel üle merepinna, seega kõrgemal kui teised Nelijärve järvestiku järved. Toitub peamiselt sademete veest. Kaldad on pehmed, põhi mudane, veidi kõrgem on kirdekallas. Lahtirebitud õõtsikutükid moodustavad tillukesi ujuvaid saarekesi. Arvatavasti esineb suvel selles metsas varjatud pisijärves tugev temperatuuri- ja hapnikukihistus.

Ahvenajärv on Aegviidu järvede hulgas kõige selgemaveelisem (rohekaskollase vee läbipaistvus on suvel kuni 4 m). Taimestik on vähene. 

Järvele nime andnud ja R. Voore andmeil veel 1943. a. domineerinud ahven on jäänud väheseks, kuigi leiduvat kuni 0,5 kg isendeid. Enam leidub kokre ja linaskit, sisse on toodud hõbekokre.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Peamiselt koger. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Nelijärve järvestik (Aegviidu järvestik, Aegviidu-Nelijärve järved)