Nikerjärv (Nikkerjärv, Näkijärv)

Nikerjärv, ka Nikkerjärv, Näkijärv

Harjumaal, Aegviidu vallas, Aegviidu alevi juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6571730

59°16'25" N

Y

592793

25°37'39" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Pindala 4 ha, keskmine sügavus 2,8 m, suurim sügavus 7 m, pikkus 330 m, laius 170 m, kaldajoone pikkus 794 m

Pehme- ja heledaveeline järv, rohketoiteline

Registri kood VEE2020800

Nikerjärv on üks (kõige loodepoolsem) Aegviidu alevist 1,5-3,5 km kagu pool asetsevast Nelijärve järvestiku seitsmest pisijärvest.

Järve pindala on 4 ha, sügavus kuni 7 m. Nikerjärv on veidi pikliku kuju ja väheliigestatud kaldajoonega. Kaldad on lausad, kagus ja loodes ääristatud paarikümne meetri laiuse õõtsikuribaga. Kõvemat kallast ja liivast põhja leidub idakaldal, kus on ka ujumiskoht. Järve põhja katab paks pruuni sapropeeli kiht. Prof. H. Riikoja on Nikerjärvest leidnud ka järverauda.

Looduslikult umbjärv, kraavi kaudu on ühendatud Vahejärvega. Kohalike elanike arvates on järves rohkesti allikaid, mis on põhjustanud palju uppumisi.

Taimestik on liigivaene. Nikerjärve peetakse aga ümbruskonna üheks paremaks kalajärveks, kus arvukamad on koger ja ahven.

Artiklis "Aegviidu ja Nelijärve mäed" kirjutab J. Kents, et vanasti olevat Nikerjärve ja Urbukse järve kaldal asunud kõrtsid ning nende järvede lähedal üksildastes paikades röövitud ja tapetud teekäijaid. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Haug, ahven, koger, särg, linask. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Nikerjärve kaldal asub RMK telkimisala: parkla 20 autole, lõkkekohad, pingid, lauad, katusealune, kuivkäimlad jm.

Vt ka Nelijärve järvestikVaata artiklit: 2114 

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Näki-neiu laulmine (pärimus; Eisen)