Nelijärve järvestik (Aegviidu järvestik, Aegviidu-Nelijärve järved)

Nelijärve järvestik, ka Aegviidu järvestik, Aegviidu-Nelijärve järved

Seitsmest järvest koosnev järvestik Harju maakonnas Aegviidu vallas. Järved asuvad Aegviidu alevist 1,5–-3,5 km kagu pool Aegviidu–-Jäneda oosistiku ääres. Kohanimi Nelijärve tekkis tänu sellele, et oosiaheliku harjalt avanes vaade korraga neljale järvele: Urbukse, Sisaliku, Purgatsi ja Ahvenajärvele 
Nelijärve järvede koosseisu kuuluvad Nikerjärv, Vahejärv, Urbukse järv, Sisaliku järv, Purgatsi järv, Ahvenajärv ja Linajärv.

/---/ järved on tekkinud hilisjääajal III Peipsi jääpaisjärve perioodil eksisteerinud suure jääpaisjärve taandumise järel. Järvede nõod näivad paljudel juhtudel olevat tekkinud hiidjääpankade sulamisnõgudesse ehk sõllidesse; osalt on järvenõgusid kujundanud jääsulamisvete uuristus. Nüüdisajaks on järvede nõod setetega tublisti täitunud ja soostunud. Siirdesood Niker-, Vahe- ja urbukse järve vahel viitavad nende järvede kunagisele ühendusele.

Järved koos metsa- ja oosiderikka loodusmaastikuga moodustavad kauni ja hinnatava puhkekoha, mida kasutatakse nii suvel kui talvel.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Nikerjärves esinevad haug, ahven, koger, särg, linask, Vahejärves koger ja ahven, harvemini linask, haug, Urbukse järves ahven, särg, haug, Sisaliku-, Ahvena, Lina- ja Purgatsi järves peamiselt koger. Ehkki puuduvad kindlad andmed latika esinemise kohta Niker- ja Urbukse järves, on see võimalik. /Õngitsemine. Tln., 2003

Vaata lisaks:

Sisaliku järv (Nelijärve Sisalikujärv, Aegviidu Sisalikujärv)
Purgatsi järv
Linajärv (Nelijärve Linajärv)
Nikerjärv (Nikkerjärv, Näkijärv)
Nelijärve Vahejärv (Vahejärv, Aegviidu Vahejärv)
Ahvenajärv (Nelijärve Ahvenajärv, Aegviidu Ahvenajärv, Linaleo järv)
Urbukse järv (Urbuse järv)
Hotmedia.ee