Keema järved

Keema järved

Võrumaal, Sõmerpalu vallas asuv järvestik

Loode-kagu-suunalises orus neljast järvest - Suur-Marujärv (3,2 ha), Suur-Keema järv (4,1 ha), Väike-Keema järv (0,3 ha), Orajärv (1,5 ha) - koosnev järvede rühm, glatsiaalse tekkega moreenmaastikul. 

Kuulub Kõrg-Eesti rohketoiteliste järvede valdkonda. Järved on omavahel ühenduses ojadega, väljavool kagu suunas Maru (Tamme) oja kaudu Mustjõkke. 

Lähtejärveks olev Suur-Marujärv (3,2 ha, 10,7 m sügav) on piklik allikatest toituv orujärv. Väljavool Suur-Keema järve. Vesi aluseline, sisaldab rohkesti mineraalaineid. Oluline kui pinnakattest pärinevast allikaveest toitev lähtejärv. Allikaid leidub ka teiste järvede ääres. 

Kuna järvi ühendavatesse ojadesse on koprad tamme ehitanud, on äravool takistatud ning järved hakanud kinni kasvama
Maastikuline, veekaitseline, allikatoitelise aheljärvistu näide

On looduskaitse all alates 30. III 1962.a. pindalaga 9 ha. 
Kavas muuta maastikukaitsealaks koos ümbritseva maismaadega


Allikas:
loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Ora järv (Keema Ora järv, Keema Orajärv)
Maru järv (Suur Marujärv, Marojärv)
Keema järv (Keema Suurjärv, Suur-Keema järv)
Hotmedia.ee