Ora järv (Keema Ora järv, Keema Orajärv)

Ora järv (Keema Ora järv), ka Keema Orajärv

Võrumaal, Sõmerpalu vallas, Keema küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Järvest voolab läbi Maru oja

Veepeegel 2 ha, kaldajoon 855 m, pikkus 370 m, laius 125 m
Valgala 3 km2

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6412434 57°49'30" N 
659109 26°40'41" E

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Kalgiveeline, segatoiteline
KKR kood: VEE2137310

Võru maakonnas, Antslast 7-9 km idas, loode-kagusuunalises orus asub viiest järvest koosnev järvederühm, mille kõige kagupoolsem lüli on Keema Orajärv, pindalaga 1,9 ha. Endine paisjärv, mille veetase oleneb veskitammi seisust: 1968. a. oli veetase veskitammi lagunemise tõttu väga madalale langenud. Järve läbib Mustjõkke suubuv Tamme oja.
Aare Mäemets.
/Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Keema järved
Hotmedia.ee