Maru järv (Suur Marujärv, Marojärv)

Maru järv, ka Suur Marujärv, Marojärv

Võrumaal, Sõmerpalu vallas, Keema küla juures asuv avalik järv

Asub Keema järvede kaitsealal

Maru järvest lähtub Maru oja, mis suubub Mustjõkke

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6413094

57°49'53" N

Y

657646

26°39'14" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 3,5 ha, pikkus 400 m, laius 120 m, kaldajoone pikkus 911 m

Kalgiveeline ning rohketoiteline järv

Registri kood VEE2137200

Antslast 7,5 km idas asuv 3,2 ha suurune ja 10,7 m sügavune piklik orujärv. Kõvadel orunõlvadel on põllud, küngastel väikesed metsatukad. Peaaegu kogu järve ümbritseb õõtsikuriba. Põhi on kõikjal mudane.

Nähtavasti toitub järv peamiselt allikatest. Vesi on kollakasroheline, ilmselt tugevasti kihistunud, keskmise läbipaistvusega (2,7 m). Talvine reêiim on tõenäolislt ebarahuldav. Järv on silmapaistvalt taimestikuvaene. 1968 a. leiti ainult 9 taimeliiki.

Peamiseks kalaks olevat haug.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Vt Keema järvedVaata artiklit: 1976

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/