Keema järv (Keema Suurjärv, Suur-Keema järv)

Pindala: 4,5ha
Kaldajoone pikkus: 993m
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.8294444
Long: 26.6644444


Võrumaal, Sõmerpalu vallas, Keema küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6412911

57°49'46" N

Y

658290

26°39'53" E

 Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 4,5 ha, pikkus 425 m, laius 125 m, kaldajoone pikkus 993 m

Väga kareda veega järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2137300

uku110 - suur keema järv 

Antslast 7,5 km idas asuvast 3,2 ha suurusest Suurest Marujärvest vaid paarsada meetrit kagus asub kaunis järv - Suur Keema järv. Pindala 4,25 ha, suurim sügavus 27,5 m (sügavuse poolest Eesti järvede hulgas 6. kohal). Silmapaistvalt suur on ka keskmine sügavus - 9,6 m. Kohalike elanike arvates on järv koguni 36 m sügav.

Järve läbib pisike nõrgavooluline Tamme oja, mis tuleb Suurest Marujärvest ja voolab Väikesesse Keema järve.Kaldad on paiguti pehmed, paiguti kõvad ja liivased. Hea ujumiskoht on järve kirdekaldal.

Vesi on pruunikaskollane, keskmise läbipaistvusega (3,4 m), nähtavasti kihistunud. 1968. a. moodustas taimestik ümber järve väga kitsa riba; taimeliike oli 15. 

Kalafauna on võrdlemisi rikkalik. leidub ahvenat, särge, haugi, roosärge, kokre, latikat, angerjat. Latikad olevat üsna suured, üks püütud angerjas oli kaalunud 4,6 kg. Veidi leidub jõevähki. Varem olevat vähki tõmmatud veest välja rehaga.

Järv sobib õngespordiks ja suplemiseks; on tähtis ka looduskaitse objektina. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

 

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Pärimus: Keema järv