Pärimus: Keema järv

Keema järve kalast

Ütskõrd vanastõ, tuu oll muiduki joba väega ammu, eläsi Otu-Juuli esä. Tä oll väega kõva kalamiis. Ütskõrd ummugu oll tä lännü kah lootsikuga undõ välla võtma. Üte unna otsan oll olnu nii suur kala, et vanamiis oll oitunu unnakablast kinni ja kala oll vedänü vannamiist müüdä järve takan. Viimäte oll iks kuigi viirde saanu ja kala kah viirde vinnata. Siss oll köütünõ unnakabla puu külge ja ess istunu kalalõ katsiratsikulõ sälgä. A kala oll andunu vanamehele annaga sääntse vopsu, et tuu oll linnanu järve, kala kaksanu kah kabla katski ja pagõnu järve. Na vanamiis oll miist vällä päsnü ja tuu jutt oll lännü müüdä küllä väega ruttu edesi, et Keema järven om nii suur kala. Tuud kalla naksi püüdmä Järvejummal ja Vana-Kivi ja endine järviperemiis Vana-Puhh. Vana-Puhh oll lännü järvejumala ja Vana-Kivi mõrda tühendämä, ummõtõ oll sadanu utraauda. Siss vanamiis oll ähkünü ja puhkunu, nii et Otu-Juuli poolõ oll olnu kuulda. Suurõ vaivaga oll tä päsnü säält utraaugust vällä ja pagõnu kodu.
Järvejummal nännü no kah tuud suurt kalla, ku tu oll niildu ajanu. Tä ess oll ütelnü, et hirmu ai pääle ja oll lubanu siss tuud kalla kinni püüdä. Järvejummal oll lännüki vast Petrukraati võrgunüüri ostma.
Ja siss kodasiva Otu-Juuli esäga võrku üüd ku päivä, ja või olla kah kodava paraaaegu, ku võrk ei ole valmis saanud.
EKRK I 19, 207/9 (138) < Urvaste khk., Sõmerpalu khk., Kurenurme k. - Arkaadi Reigo < Anna Jaik (1958) Sisestas Salle Kajak 2008, kontrollis Salle Kajak 2008

Allikas:
http://www.folklore.ee/lepp/urvaste/?sel_id=2

Vaata lisaks:

Keema järv (Keema Suurjärv, Suur-Keema järv)