Katadroomsus

Allasuunatus


Botaanikas nimetatakse katadroomseteks sõnajalgtaimede selliseid lehti, mille külgharudel on vahelduvate leheroodude (või lehekeste) puhul esimene rood suunatud alla (lehe aluse suunas).

Zooloogias kõneldakse katadroomsetest kaladest: need on kalad, kelle ränne on katadroomne, so ränne, mis on suunatud mageveest jõgesid pidi allavoolu merre. Eesti kalastikust on katadroomne ränne omane angerjale.

Katadroomsuse vastandiks on anadroomsus ja katadroomse rände vastandiks anadroomne ränne.

Vaata lisaks:

Kalade ränded
Homing
Siirdekalad
Anadroomsus