Siirdekalad

Siirdekalad, ka diadroomsed kalad; kalaliigid, kes lähevad kudemiseks kas mereveest magevette nagu lõhe või meriforell (katadroomsed kalad) või mageveest merre nagu angerjas (anadroomsed kalad). Vastandina kasutatakse vahel mõistet paiguskala. Kõneldakse ka poolsiirdekaladest, kes tulevad magevette kudema riimveest. Jaotamine siirde- ja paiguskaladeks ei hõlma alati ja kõikide kalaliikide käitumist. Näiteks võib särg olla nii paiguskala (elab ja koeb jõgedes-järvedes) kui ka poolsiirdeline kala (tuleb kevadel jõgedesse kudema riimveelistest merelahtedest). Jaotusesse ei mahutu näiteks ka suurtes järvedes elavad järvelõhed, kes rändavad kudema nendesse järvedesse voolavatesse jõgedesse – ränne küll toimub, aga aset ei leia üleminek mere- või riimveest magevette. Selliseid kalu nimetatakse potadroomseteks.

Jaanuar 2017  

Vaata lisaks:

Kalade ränded
Katadroomsus
Anadroomsus
Homing