Homing

Homing, ingliskeelne bioloogiatermin, millele (seni) puudub lühike eestikeelne vaste. See on loomade võime pärast rändeid tulla tagasi teatud kindlasse kohta, reeglina oma sünnipaika. Siirdekaladel avaldub see naasmisena oma sünnijõkke või sünnimerre (nt angerjad), lindudel (nt toonekurgedel) naasmisena alati samasse pesapaika. Veeloomadest avaldub homing veel nt kõhtjalgsetel limustel, kõrgematel vähkidel, merikilpkonnadel, mitmetel hülge- ja kõrvukhülge liikidel jmt.

September, 2018

Vaata lisaks:

Kalade ränded
Katadroomsus
Anadroomsus
Siirdekalad