Poi

Poi (hollandi boel), ankurdatav silindrikujuline teras- või plastujuk, mille peal on sõrestikuline topimärk. Ujuki ja topimärgi värvus vastavad poi paiknemisele navigatsiooniohtude, laevatee või muu sellise suhtes. Lisateavet annavad poile kirjutatud numbrid ja nimetused. Tulepoi lon harilikult plinkiv valgustusseade, mille energiaallikaks on atsetüleeniballoonid või kompaktsed galvaanilised patareid. Et poide asukoht oleks ka udus teada, varustatakse nad ulguri või kellaga (ulgurpoi, kellapoi), mis saavad energiat poi hulpimisest lainetel. Mõnel poil on ka raadiolokatsiooni- ja valgusreflektorid. Jäätuvatel laevateedel pannakse talvel välja odavamad, valgustusseadmeteta sigarikujulised talvepoid. Varjulistes lahtedes, reididel ja kanalitel kasutatakse ka lihtsama ja kergema ehitusega paakpoisid, mille nähtavuskaugus on väike. Haalpoi on püsiankru külge kinnitatud terasujuk, mille külge saab trossi või keti abil ankurdada laeva.

Vaata lisaks:

Lateraalsed märgid
Kardinaalsed märgid
Navigatsioonimärk
Tooder
Ankrupoi
Hotmedia.ee