Kardinaalsed märgid

Kardinaalsed märgid, navigatsioonimärgid (toodrid ja poid), mis tähistavad (süsteem A põhjal) ilmakaarte järgi madalikke, karisid või muid ohtlikke veealasid: põhjapoi või -tooder asub ohtlikust kohast põhja pool, lõunapoi või -tooder lõuna pool, idapoi või -tooder ida pool ja läänepoi või -tooder lääne pool.


Märkide värvused:

Põhjapoil või -toodril on ülemine osa must, alumine kollane.

Lõunapoil või -toodril on ülemine osa kollane, alumine must.

Idapoi või -tooder on must, keskelt kollane.

Läänepoi või -tooder on kollane, keskelt must.

Topimärgid:

Põhjapoil või -toodril on kaks musta koonust tipuga üles.

Lõunapoil või -toodril on kaks musta koonust tipuga alla.

Idapoil või -toodril on kaks musta koonust – ülemine tipuga üles, alumine tipuga alla.

Läänepoil või -toodril on kaks musta koonust – ülemine tipuga alla, alumine tipuga üles.

Valguspoide plingid:

Põhjapoil katkematult kiired või ülikiired plingid.

Idapoil kolm kiiret või ülikiiret plinki ja paus.

Lõunapoil kuus kiiret või ülikiiret plinki ja üks pikk plink ning paus.

Läänepoil üheksa kiiret või ülikiiret plinki ja paus.

Jaanuar, 2019

Vaata lisaks:

Poi
Lateraalsed märgid
Tooder
Süsteem A
Navigatsioonimärk