Lateraalsed märgid

Lateraalsed märgid, navigatsioonimärgid (poid või toodrid), mille abil tähistatakse (süsteem A põhjal) ohutuid laevateid (faarvaatreid, süvendatud kanaleid).

Laevatee vasem ja parem serv on määratud avamere või suurema veekogu poolt väiksema veekogu (ka sadama) poole vaadatuna:

Vasakus servas punase tulega punane poi või tooder silindrilise kuju või silindrilise topimärgiga (pikema laevatee puhul paarisarvuliste järjenumbritega);


Vasemal

Paremas servas rohelise tulega roheline poi või tooder koonuselise kuju või koonuselise (pikema laevatee puhul paarituarvuliste järjenumbritega).


Paremal

Märkus: Süsteem B puhul, mis kehtib Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning paiguti Kagu-Aasias, on laevateede märkide värvid vastupidised: vasakule jäävad punased, paremale rohelised märgid.

Jaanuar, 2019

Vaata lisaks:

Poi
Tooder
Kardinaalsed märgid
Süsteem A
Navigatsioonimärk
Hotmedia.ee