Nakkevõrk

Nakkepüünis, mis koosneb ühest võrgutükist, mille ülemise selise pikkus on kuni 70 m, või üksteise külge ühendatud lühemate võrkude jadast, mille kogupikkus on kuni 70 m, ja mida hoitakse ujukite ja raskustega vees vertikaalasendis (Kalapüügieeskiri, 2016). 

September, 2018

Vaata lisaks:

Lõhevõrk
Lestavõrk
Abar
Sillivõrk
Selis
Võrgusilm
Võrgupüük
Mutt
Kalavõrk
Nakkepüünised