Selis

Kalavõrgu või -nooda äärepael. Kohati nimetatakse nii ka jadaõnge selgnööri ja purje äärenööri. Rahvakeelsena on sõna kasutusel enamasti läänerannikul ja -saartel. Tööstuslikus kalapüügis on selis nöör, millega ääristatakse võrgupüünis (või selle osad) või traalnooda suu. Nakkepüünistel pannakse ülemisele selisele ujukid, alumisele raskus. Viimastel aastakümnetel on laialt levinud nakkevõrgud, milledel kasutatakse ülemise selisena ujukknööri või ujuvnööri, mille puhul pole enam tarvis selisele ujukeid rakendada. Alumise selisena kasutatakse tinanööri või tinaköit, mille puhul raskus paikneb selise sees ja võrku pole enam tarvis võrgukivide, traatrõngaste jms abil raskustada.


Ujukinöör, mida kasutatakse ülemise selisena


Ujukinööri ujukiosa, mis sisaldab vahtplasti

Veest kergem ujuvnöör


Tinanöör, mida kasutatakse alumise selisena
September, 2018

Vaata lisaks:

Võrgu rakendamine
Võrgukivid
Ain
Kalavõrk