Ain

Ain, võrguain, kalavõrgu selise ots, mis on tavaliselt aasakujuline. Kalavõrkude ühendamisel võrgujadaks seotakse ühe võrgu ülemise selise ain kokku teise võrgu ainaga. Harvemini seotakse kokku ka alumiste seliste ainad. Jada alguses ja lõpus seotakse ainad kokku võrguankrute ja/või võrgutähiste nööridega. Sidumisel kasutatakse sõlmi, mille avamine oleks võrkude väljavõtmisel lihtne ja kiire.

September, 2018

Vaata lisaks:

Võrgutähis
Võrgu rakendamine
Käba
Võrgujada
Selis
Kalavõrk