Abar

Abar, abaravõrk, abarvõrk (vene обор), nakkevõrk, mille ühele või mõlemale küljele on juurde rakendatud suuresilmne võrgulina. Enamasti kolmekordse võrgulinaga. Välised võrgulinad on keskmisest kitsamad ja suuremate silmadega. Abarat kasutati põhiliselt Lõuna-Eesti siseveekogudes suuremate kalade püügiks, kus neid madalas vees või rannaroostikus mütaga hirmutati. Põgenedes tungis kala läbi välimise võrgulina keskmisse, tihedamate silmadega võrgulinasse, kus ta end lõplikult võrku mässis. Abarvõrk oli tavaliselt 30 m pikk ja 1-1,5 m kõrge. Hariliku särjeabaraga püüti jõekallastel ja järveroostikes. Süvaveeabarat ehk latikaabarat kasutati ka talvehooajal.

Alates 2016. a ei kuulu abar enam Eestis lubatud püügivahendite hulka.

Viimati: september, 2018

Vaata lisaks:

Mütt
Hagepüük
Võrgupüük
Kalavõrk
Mutt
Kimudega võrk
Nakkevõrk