Sillivõrk

Sillivõrk, varasemal ajal nakkevõrk vinträime püügiks. Silli ehk vinträime püüti ranna lähedal, mitu võrku pandi ühte rivisse ja võrgurivi otsa keerati poolkaar. 20. saj alguses vähenes vinträime arvukus Soome lahes ja sillipüük kadus peaaegu täielikult. 20. saj keskpaigaks vinträime enam Soome lahes ei esinenud. Teadaolevalt olid 19. saj. kasutusel pinedega sillivõrgud. 19. saj lõpul tulid müügile vabrikus kootud sillivõrgud. Sillivõrgu pikkus oli 13 käsisülda ja kõrgus 2,1 m, ujukeid oli võrgul 40-50. Sillivõrgu silma suuruseks oli 26-28 mm, mõnes kohas ka 20-24 mm, et väiksemaid vinträimi püüda.

Allikas: rannarahvamuuseum.ee

September, 2018

Vaata lisaks:

Võrgupüük
Pinevõrk
Kalavõrk
Nakkevõrk