Hüdrobioloogia

Hüdrobioloogia, kompleksteadus eluprotsessidest vees, vee-elustiku ja elutingimuste (ökoloogia) uurimine. Lähedalt seotud okeanoloogia ja limnoloogiaga, samuti füüsika, keemia, ökoloogia ja taksonoomiaga. Saab jagada vooluveekogude ja seisuveekogude hüdrobioloogiaks.

Uurimisvaldkondade hulka kuuluvad: veekogude eutrofeerumine; vee "õitsemine", veekogude fosforiga rikastumise protsessid ja järvede vee ringlus; paleolimnoloogia; molekulaarne ökoloogia; veehoidlate biomanipulatsioon; erinevate elementide aineringe veekogudes; heitvete mõju veekeskkonnale, vee (ise)puhastusvõime jpm.

Üks hüdrobioloogia pioneere oli Karl Ernst von Baer. Eestis on hüdrobioloogilise uurimise keskuseks Võrtsjärve Limnoloogiakeskus.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Zenkevitš, Lev
Mańkowski, Władysław
Hutchinson
Forel, François-Alphonse
Riikoja Heinrich
Võrtsjärve Limnoloogiakeskus
Limnoloogia
Baer
Hüdrobiont