Zenkevitš, Lev

Zenkevitš, Lev (16. VI 1889 – 20. VI 1970), vene hüdrobioloog ja okeanoloog, akadeemik. Aastast 1930 Moskva ülikooli selgrootute kateedri juhataja, aastast 1947 töötas ühtlasi NSVL TA okeanoloogiainstituudis. Võttis osa ekspeditsioonidest Barentsi, Valgele ja Kara merele, uuris Kaspia, Musta ja Aasovi mere bioloogilist produktiivsust, aastast 1949 juhtis mitut ookeanide, esmajoones Vaikse ookeani süvaveeloomastiku uurimise ekspeditsiooni. Avaldanud üldistavaid uurimusi merede taimestiku ja loomastiku, eriti bentose kohta, koostanud kaardi bentose jaotumisest maailmameres, arvutas esimesena maailmamere produktsiooni. „Loomade elu“ selgrootuid käsitlevate osade (köited 1-3) toimetaja.

Detsember, 2018

Vaata lisaks:

Hüdrobioloogia