Riikoja Heinrich

Riikoja, Heinrich Roman (aastani 1924 Reichenbach; 8. III 1891 – 31. X 1988), zooloog ja hüdrobioloog, bioloogiadoktor (1942). 1910 lõpetas Tallinna Nikolai I gürnnaasiumi, õppis 1910-18 Tartu ülikoolis algul keemiat, hiljem loodusteadust. Osales 1915–16 rakendusteaduslikus ekspeditsioonis Volga jõel ja Kaspia merel, oli 1917 Valgel merel bioloogiajaama laborant. Juhendas 1920. aastaist Eesti siseveekogude uurimist. Täiendas end ja töötas 1921 Soomes, 1923 ja 1927 Inglismaal ning Prantsusmaal, lühikest aega ja mitu korda Saksamaal ning Taanis.

1918-19 võttis kooliõpetajate roodus osa Vabadussõjast.


Töötas 1917–20 Hugo Treffneri gümnaasiumis õpetajana ja koolijuhataja abina, õpingute ajast kuni 1958. aastani Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) zooloogiakateedri õppejõuna (1919–26 dotsent, 1926–29 erakorraline professor, 1929–58 korraline professor). Juhatas 1930–32 ja 1935–40 Tartu Ülikooli (TÜ) zooloogiainstituuti ja zooloogiamuuseumi (vaheldumisi Johannes Piiperiga), 1945–50 TRÜ selgrootute zooloogia ja hüdrobioloogia kateedrit ning pärast kateedrite ühendamist 1950–58 zooloogiakateedrit. Oli 1940 TÜ rektor ja 1944–46 matemaatika-loodusteaduskonna dekaan.

Eesti hüdrobioloogia rajaja ja koolkonna looja. Uurimusi järvede hüdrokeemia alalt ning nende sügavuse, hõljumi ja põhjaloomastiku kohta (käsitles eriti põhjalikult Saadjärve). Koostas Eesti järvede nimestiku ja andis ülevaate Eesti kaladest. Eestikeelse zooloogiasõnavara loojaid. Kirjutanud õpikuid, käsiraamatuid ja sõnaraamatuid, tõlkinud aimekirjandust. 1929–36 Eesti Loodusuurijate Seltsi järvekomisjoni esimees ja aastast 1956 seltsi auliige.

1922–43 Eesti esindaja Rahvusvahelises Limnoloogide Ühingus.

Eesti NSV teeneline teadlane (1945), Eesti NSV riiklik preemia (1977).

Töid:

Selgrootute loomade süstemaatiline nimestik (Tartu,1923, koos J. V. Veskiga)

Kodumaa kalad (Tartu, 1927)

Eesti järvede nimestik (Tartu, 1934, koos J. Porti jt)

Eesti NSV kalad (Tallinn,1950)

Jaanuar 2018

Vaata lisaks:

Eesti kalateadlased (loend)
Kodumaa kalad (Riikoja)
Eesti NSV kalad (Riikoja)
Limnoloogia