Heeringalised (Clupeiformes)

Heeringalised (Clupeiformes), kalade selts, mis kuulub kiiruimsete (Actinopterygii) kalade klassi pärisluukalade (Teleostei) alamklassi heeringalaadsete (Clupeomorpha) ülemseltsi. Inglise herrings; saksa Heringsartige; soome sillikalat; vene cельдеобразные.

Levinud maailmameres laialdaselt, tavaliselt mandrilava kohal, osa liike ka mageveelised või anadroomsed. Osa liike moodustab hiigelsuuri parvi.

Heeringalistel on tavaliselt külgedelt kokkusurutud hõbejas keha, kaetud kergesti äratulevate soomustega. Rinnauimed madalal, kõhuuimed abdominaalsed ja sisaldavad palju kiiri (üle 6-7), sabauim väljalõikega. Paljudel liikidel puudub küljejoon. Ujupõis on kanali kaudu ühenduses sooltoruga ja tal on koljuõõnde kuulmekihnudesse ulatuvad jätked. Enamus liike on avaveekalad, kes toituvad planktonist ja nektonist. Paljud liigid on nn filtertoitujad, kes filtreerivad toitu veest oma lõpuseharjakeste abil.

Seltsi kuulub 6 sugukonda ja umbes 405 kalaliiki:

Chirocentridae – huntheeringlased (1 perekond, 2 liiki)

Clupeidae – heeringlased (55 perekonda, 198 liiki)

Denticipitidae – hammasheeringlased* (1 perekond, 1 liik)

Dussumieriidae – ümarkõhtheeringlased (2 perekonda, 9 liiki)

Engraulidae – anšoovislased (17 perekonda, 145 liiki)

Pristigasteridae – saagkõhtheeringlased (9 perekonda, 38 liiki)

* eestikeelse nime puudumisel nimetatud siinkohal sellisena soomekeelse nimetuse eeskujul

                                                                                                                                                                             Viimati: juuni, 2020

Vaata lisaks:

Hammaspeaheeringas (Denticeps clupeoides)
Saagkõhtheeringlased (Pristigasteridae)
Ümarkõhtheeringlased (Dussumieriidae)
Huntheeringlased (Chirocentridae)
Anšoovislased (Engraulidae)
Heeringlased (Clupeidae)