Saagkõhtheeringlased (Pristigasteridae)

Saagkõhtheeringlased (Pristigasteridae), kiiruimsete luukalade sugukond heeringaliste (Clupeiformes) seltsist. Saksa Beilbauchheringe; soome litteäsillit.

Atlandis, India ja Vaikses ookeani soojades rannikuvetes, 4 liiki on mageveelised (Lõuna-Ameerikas, Kagu-Aasias). Parvekalad.

Sugukonnas on 9 perekonda ja 38 liiki (FishBase, 2020):

Alamsugukond Pelloninae

Chirocentrodonkihvheeringas (1 liik). Lääne-Atland

Ilishailišad (16 liiki). Kõikide ookeanide soojades rannikuvetes, ka jõgedes.

Neoopisthopterusuusuimheeringad (2 liiki). Läänwe-Atland, Vaikse ookeani idaosa

Pellonapellonad (6 liiki). Lõuna-Ameerika, Lääne-Atland, Indo-patsifiidne regioon

Pliosteostomakulduimheeringas (1 liik). Vaikse ookeani idaosa

Alamsugukond Pristigasterinae

Odontognathuskiiluimheeringad (3 liiki). Lõuna-Ameerika, Lääne-Atland, Vaikse ookani idaosa

Opisthopterusuimheeringad (6 liiki). India ja Vaikne ookean

Pristigastersaagkõhtheeringad (2 liiki). Lõuna-Ameerika

Racondarakonda (1 liik). Indo-patsifiidne regioon

                                                                                                                                                                                           Juuli, 2020

Vaata lisaks:

Rakonda (Raconda russeliana)
Saagkõhtheeringad (Pristigaster)
Uimheeringad (Opisthopterus)
Kiiluimheeringad (Odontognathus)
Kulduimheeringas (Pliosteostoma lutipinnis)
Pellonad (Pellona)
Uusuimheeringad (Neoopisthopterus)
Ilišad (Ilisha)
Kihvheeringas (Chirocentrodon bleekerianus)
Heeringalised (Clupeiformes)