Ümarkõhtheeringlased (Dussumieriidae)

Ümarkõhtheeringlased (Dussumieriidae), kiiruimsete luukalade sugukond heeringaliste (Clupeiformes) seltsist. Varem peetud heeringlaste (Clupeidae) sugukonna alamsugukonnaks. Inglise round herrings; saksa Rundheringe.

Leviala Indo-patsifiidses piirkonnas, Vaikse ookeani idaosas ja Lääne-Atlandis, 2 liiki on Suessi kanali kaudu tulnud Vahemere idaossa.

Suurim pikkus jääb liigiti vahemikku 14-33 cm.

Toidukaladena tarvitatakse peamiselt Aafrika rannikul ja Indoneesias.

Sugukonda kuulub 2 perekonda ja 9 kalaliiki (FishBase, 2020):

Dussumieriaümarkõhtheeringad (2 liiki). Indo-patsifiidne regioon.

Etrumeusümarheeringad (7 liiki). Vaikne, India ja Atlandi ookean.

                                                                                                                                                                                         Juuni, 2020

Vaata lisaks:

Ümarheeringad (Etrumeus)
Ümarkõhtheeringad (Dussumieria)
Heeringalised (Clupeiformes)