Puhatu LKA veekogud

Puhatu LKA veekogud

Puhatu looduskaitseala asub Ida-Virumaal Illuka vallas. 

1967. a-l võeti kaitse alla Boroni jõe ürgorg, 1990. a-l loodi praeguse Puhtu LKA lõunaossa Permisküla taimestiku mikrokaitseala. Oma praegustes piirides on 1999. a-st. 

Loodud Puhatu soostiku ja sealsete kaitsealuste liikide kaitseks. Puhatu soostik on üks viimaseid säilinud suuri siirdesooalasid Eestis. Koosneb Puhatu soost ning selle ümber koondunud mitmekümnest väiksemast soost. Ala suurimaks rikkuseks on sealne linnustik, I kategooria liikidest elavad seal näiteks merikotkas, kalakotkas, kaljukotkas ning rabakana ja II kategooriast metsis, lisaks mitmed suurkiskjad. Samuti leidub Puhatu LKA-l mitmete kaitstavate taimede kasvukohti (ida-võsalill). Oluline on ala ka paljude liikide rändeteena. 

Kaitseala pindala on 12320 ha.

KKR kood: KLO1000042

Boroni jõgi. Foto: Ivo Mõik / loodus. keskkonnainfo.ee

Looduskaitsealale jäävad järgmised voolu- ja seisuveed:

 

Agusalu järv VEE2044500

Agusalu oja VEE1062700

Gluboki peakraav VEE1063500

Gorodenka oja VEE1062800

Konsu peakraav VEE1064200

Korponi järv VEE2036100

Laukasoo kraav VEE1063200

Luguki peakraav VEE1063400

Martiska järv (Puhatu Martiska järv) VEE2036200

Männiku oja VEE1064500

Paeoja VEE1063100

Pahasenja järv VEE2035600

Permisküla peakraav VEE1062600

Poruni jõgi VEE1063300

Puhatu järv VEE2036000

Puhatu oja VEE1063000

Putki kraav (Mustaladvaoja) VEE1064400

Viinamardi järv VEE2035900

Väike-Agusalu järv VEE2044510


 

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Viinamardi järv
Pahasenja järv
Korponi järv
Puhatu soojärved
Puhatu järv (Puhato järv, Suur Pühatu järv)
Martiska järv (Puhatu Martiska järv, Väike Puhatu järv)