Korponi järv

Korponi järv

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Puhatu küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Asub Puhatu maastikukaitsealal, Mustalatva sihtkaitsevööndis

Veepeegel 0,6 ha, pikkus 140 m, laius 70 m, kaldajoon 309 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6563802 59°9'37" N    
711210 27°41'38" E    

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
KKR kood: VEE2036100

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Puhatu soojärved
Puhatu LKA veekogud