Viinamardi järv

Viinamardi järv

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Puhatu küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Asub Puhatu maastikukaitsealal, Mustalatva sihtkaitsevööndis

Veepeegel 1,8 ha, pikkus 200 m, laius 140 m, kaldajoon 585 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6565597 59°10'36" N    
710805 27°41'19" E    

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
KKR kood: VEE2035900

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Puhatu soojärved
Puhatu LKA veekogud