Puhatu järv (Puhato järv, Suur Pühatu järv)


Ida-Virumaal, Illuka vallas, Puhatu küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6564576

59°10'3" N

Y

710802

27°41'15" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 20,9 ha, keskmine sügavus 2 m, suurim sügavus 3 m, pikkus 760 m, laius 380 m, kaldajoone pikkus 1 924 m

Valgala pindala 4,8 km2, veevahetus 2 korda aastas

Pehme- ja tumedaveeline järv, segatoiteline

Registri kood VEE2036000


Järve ümbritsevad lageraba ja rabamännik, idakalda keskosas soine kaasik. Kaldad on järsult vette laskuvad, põhja katab mudakiht. Toitub põhiliselt sademete veest.

Vesi on kollakaspruun ja vähe läbipaistev, kuid hästi segunev ja soojenev. Taimestikku oli 1974 a. võrdlemisi vähe, taimeliike ainult 9.

Kalaliikide arv on rabajärve kohta erakordselt suur - domineerivad ahven ja särg, peale nende esinevad haug, koger ja kiisk, mõnedel andmetel isegi luts.

Puhatu järvele on tüübilt lähedased Korponi ja Martiska järv (6,3 ha), kuid mõlemad on pehmete kallastega. Martiska järves on suhteliselt palju taimestikku.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Puhatu soojärved
Puhatu LKA veekogud