Laevaõgija (pärlkala Maldiivi folklooris)

Laevaõgija (maldiivi oḍi kā boḍumas, 'laevu neelav hiigelkala'), pärlkala Maldiivi folklooris.

Maldiivi vetes elab rohkelt meripurasid, okasnahkseid loomi, kes näevad välja nagu tohutud nälkjad. Need on aeglased ja loiud olendid, kelle elu möödub liivasel merepõhjal poolenisti liiva sees viibides. Meripurade ja ka teiste selgrootute (meritähed, merikarbid jm) sees elavad aga parasiitidena teatud väikesed kalad, nimelt pärlkalad (Carapus spp). Need on pliiatsist lühemad angerjalaadsed, klaasja kehaga olendid, sedavõrd läbipaistvad, et nende luud ja siseorganid on näha. Nad on alati peremeesorganismi sees peidus, aga teda saab näha siis, kui ta meripura seest välja pigistada.

Maldiivlased usuvad, et meripura sees olles on see kala alles väga noor ja et teatud ajal tuleb ta meripura seest ise välja ning ujub siis külmadesse ookeanisügavustesse. Seal kasvab ta pimeduses ülikiiresti ja saavutab kolossaalsed mõõtmed – temast saab merekoletis, kes võib õheainsa suutäiena neelata alla laeva koos mastide, purjede ja meeskonnaga. Seetõttu suhtutakse Maldiividel meripurade sees olevatesse pärlkaladesse väga aupaklikult.

Allikad: Xavier Romero-Frias. Folk tales of the Maldives. 2012 ; diva-portal.org/smash/get/diva2:876644/FULLTEXT01.pdf

Juuni, 2023

Vaata lisaks:

Lest ja piimkala (Maldiivi muistend)
Rannamaari (merekoletis Maldiivide folklooris)
Vaalamees (Maldiivide folkloor)
Esimesed tuunid (Maldiivi folkloor)