Esimesed tuunid (Maldiivi folkloor)

Esimesed tuunid, Maldiivi folkloor. Tuunidel on maldiivlaste elus ja kultuuris eriline osa, koos kookospalmidega on on tuunid Maldiivi saarte sümboliteks. Rahvajuttude põhjal pole aga tuunid sugugi alati Maldiivi vetes elanud: suured tuuniparved juhtis siia kunagi navigaator (mālimi) Boḍu Niyami Takurufānu. Allpool üks selle loo variatsioonidest.
Lugu: Kunagi ammu elas Ari atollil Feridū saarel kuulus navigaator Boḍu Niyami Takurufānu. Kord läks ta oma laevaga kaubareisile ja kolmandal päeval püüdis meeskond suure ilusa fiyala (Coryphaena hippurus; eesti keeles 'harilik kuldmakrell'). Boḍu Niyami tegeles sel ajal mastitopis astronoomiliste arvutustega. Ta käskis meestel kala pea ära keeta ja temale jätta. Kui ta aga näljasena mastist alla tuli, oli keegi meeskonnast kala pea juba ära söönud ja jäägid merre visanud.
Boḍu Niyami vihastas ja keeldus andmast roolimehele kurssi – ta ütles, et pahasena, et purjetataks
fiyala pea poole. Laev sõitiski ilma kindla kursita kaheksakümmend kaheksa
päeva, kuni jõudis maailma serval asuva hiiglasliku mustast korallist (Antipatharia) puuni (selle puu nimeks on Maldiivi mütoloogias ka Dagas). Veevool oli oli siin väga tugev ja tohutud veemassid langesid suure maailma servast alla. Hirmunud meeskond sidus laeva köiega musta puu ühe suure oksa külge külge ja kõik laskusid põlvili ja anusid Boḍu Niyami, et too nad päästaks. Lõpuks navigaator leebuski, aga käskis oodata, kuni tuul ja looded muutuvad soodsaks. Järgmisel hommikul oligi meri muutunud rahulikus, hiigelpuu juures hüppasid aga veest välja mingid imelikud suured kalad. Boḍu Niyami arvas, et need rasvased ja tihke lihaga kalad. Ta võttis tüki pärgamenti, joonistas sellele nähtud kala ja luges peale mõned võlusõnad, et püüda kinni salapärase kala hing. Seejärel keeras ta joonise rulli, pani selle bambustorru ja pitseeris toru kinni.
Kolme päeva pärast muutus tuul soodsaks ja laev purjetas tagasi Maldiivide poole. Kummaliste kalade parv järgnes laevale. 88 päeva pärast jõuti Tiladummati atollini ja kalaparv oli kasvanud nii suureks, et vaba vett enam õieti polnudki. Kui laev lähenes Ari atollist põhja pool asuvale Baraveli Kaṇḍu saarele, nägi meeskond merest kerkivat justkui kahte tohutut kivi. Boḍu Niyami taipas, et need on erakkrabide kuninganna sõrad – ta on sügavusest tõusnud tohutul hulga ilusate kalade pärast, kuid võib ohustada ka laeva. Et kogu kalaparv veepinnal sõgavamale saata, võttis Boḍu Niyami kiiresti bambustorust maagilise joonise ja viskas selle laevast nii kaugele kui suutis. Joonise järel kadus vetesügavusse ka kalaparv ja vee kohalt kadusid ka krabikuninganna sõrad. Sellest ajast alates on igal aastal selles piirkonnas ohtralt vööttuuni parvesid.

Allikas: Xavier Romero-Frias. Folk tales of the Maldives. 2012 ; diva-portal.org/smash/get/diva2:876644/FULLTEXT01.pdf

Juuni, 2023

Vaata lisaks:

Lest ja piimkala (Maldiivi muistend)
Laevaõgija (pärlkala Maldiivi folklooris)
Merekuningas ja ämmaemand (Maldiivi folkloor)
Himiti koletis (hüljes Maldiividel, furēta)
Vaalamees (Maldiivide folkloor)
Rifikoletis ja kalamees (Maldiivi folkloor)
Rifikoletis ja Daiva (Maldiivide folkloor, furēta)
Rannamaari (merekoletis Maldiivide folklooris)
Beri (kuri merevaim Maldiivide folklooris, furēta)