Wodny muž / Wodnykus (sorbi veemees)

Wodny muž ehk Wodnykus, veemees sorbide1 mütoloogias ja folklooris. Veemees kui Wodny muž on tuntud peamiselt Sorbimaa ehk Lusaatia põhjaosas, Alam-Lusaatias on tema nimeks enamasti germaanipärane Nix. Teda kirjeldatakse nii vana kui ka noore mehena, kes on tavaliselt kalbe ja inetu, vahel ka vaimuna hõljuv. Tema loomus on ambivalentne: ta võib inimesi vette meelitada ja ära süüa, aga ta võib olla ka sõbralik ja abivalmis. Mõnedes lugudes satub Wodny muž kalurite võrkudesse ja ta vabastatakse, mille eest veemees tasub neile rikkalikult või täidab edaspidi võrke kaladega. Mõnedes lugudes aitab veemees ka ka vaeseid põllumehi, laenutades neile viljaseemet vms. Kes aga Wodny muži sõbralikkust kurjalt ära kasutas, seda ootas vältimatu karistus. Veemehe soosingust olenes ka see, kas ta hoiatas või ka kaitses inimesi üleujutuste ja tormide eest. Spree keskjooksul asuvas Spreewaldi piirkonnas, kus on rohkelt Spree harujõgesid ja veekanaleid, uskusid sorbid, et üleujutusi põhjustab see, et Wodny muž on millegagi välja vihastatud.

Lugudes nimetatakse ka veemehe naist ja tütreid, kes on sageli noored ja kenad, vastupidiselt enamasti inetule ja vanale veemehele. Samas võib veemees tulla mõne külatüdruku juurde nägusa noormehena.

Wodny muž elab sageli tiigi või jõe põhjas, ent inimestel on keelatud tema eluaset näha ning sinna siseneda. Erandiks on lugu tiigi äärest mööduvast ämmaemandast, kellelt veemees palub oma naise jaoks sünnitusabi. Ämmaemand lähebki tiiki, hiljem aga naaseb ohutult kaldale ja saab abi eest veemehelt rikkaliku tasu.

1 Sorbid ehk vendid ehk luužitsid on lääneslaavi rahvusrühm Saksamaa idaosas. Sorbimaa ehk Lusaatia (saksa Lausitz) külgneb Poola ja Tšehhiga. 2011. a pidas end sorbiks umbes 60 000 inimest.

Allikad: sorbe.de/sagen-mythen.html; wort-sprache-welt.de/2022/06/26/wodny-muz-der-sorbische-wassermann/

Mai, 2023

Vaata lisaks:

Vodnik / vodní muž / hastrman (Tšehhi veemees)
Vodjanoi (slaavi veemees)
Vadzjanik / vadzjanõ dzed (valgevene veemees)
Povodni mož / vodeni mož / gestrin / muk (sloveenia veemees)
Slaavi veemehed