Anchoovised (Engraulis)

Anchoovised (Engraulis) on kalade perekond anchoovislaste (Engraulidae) sugukonnast.


Perekonda kuulub 9 liiki:

 Engraulis albidus Borsa, Collet & J. D. Durand, 2004 (White anchovy), valge anchoovis*
 Engraulis anchoita C. L. Hubbs & Marini, 1935 (Argentine anchoita), argentiina anchoovis
 Engraulis australis (J. White, 1790) (Australian anchovy), austraalia anchoovis
 Engraulis capensis Gilchrist, 1913 (Southern African anchovy), lõunaaafrika anchoovis*
 Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) (European anchovy), euroopa anchoovis
 Engraulis eurystole (Swain & Meek, 1885) (Silver anchovy), hõbeanchoovis*
 Engraulis japonicus Temminck & Schlegel, 1846 (Japanese anchovy), jaapani anchoovis
 Engraulis mordax Girard, 1854 (Californian anchovy), kalifornia anchoovis
 Engraulis ringens Jenyns, 1842 (Peruvian anchoveta), peruu anchoovis

* eestikeelne nimetus siinkohal tõlkena inglisekeelsest. Tärniga tähistamata nimed Loomade elu1 põhjal. 

"Anchoovised on üks tähtsamaid töönduskalade rühmi. Kogupüügi suuruse poolest kuulub neile esikoht maailma kalapüügis. Veel hiljuti oli iga-aastane anchooviste saak 9—10 miljonit tonni, millest 7—8 miljonit tuli peruu anchoovise arvele. Viimastel aastatel langes peruu anchoovise arvukus tugevasti ja ta varud on kriitilises seisundis. Selle peamisteks põhjusteks peetakse hüdroloogiliste tingimuste halvenemist (vee temperatuuri tõus ja sollsuse vähenemine) ning ülepüüki. Olulist osa etendvad kalatöönduses ka euroopa anchoovis, keda püütakse Hollandis, Portugalis ja Prantsusmaal, ning tema Musta ja Aasovi mere vormid. Palju püütakse ka jaapani anchoovist. Sealjuures võib austraalia ja kalifornia anshooviste püüki veel suurendada. Troopilistel anchoovislastel on ainult kohalik töönduslik tähtsus, kuigi neid mõnel pool — Indoneesias, Indias, Vietnamis, Venetsueelas — püütakse küllaltki palju ja kasutatakse toiduks kalakastme või pastana, kuid samuti vinnutatult. Anshooviseid püütakse peamiselt seinnootadega, kuid ka seisev- ning veonootadega ning traalidega.
Anchooviste kui püügiobjektide väärtuse määrab suuresti nende kõrge rasvasus. Eeskätt kehtib see parasvöötme liikide kohta. Nii näiteks on aasovi hamsa rasvasisaldus sügisel pärast turgutuse lõppemist 23—28%. Nende kalade liha on, eriti pärast vastavat töötlemist, küllaltki maitsev. Vahemere ja musta mere anchooviseid hinnati juba antiikajal kõrgelt."1

Allikad:
1 Loomade elu 4. kd Kalad. Tallinn, 1979
Anchooviste liigid FishBase's (veebruar 1979)

Vaata lisaks:

Anchoovis ehk hamsa (Engraulis encrasicholus)
Anchšoovislased (Engraulidae)
Kalale.ee KIK