Vooremaa MKA vooluveed ja järved

Vooremaa maastikukaitseala asub Jõgeva maakonnas (Palamuse ja Tabivere vallas) ja Tartumaal (Tartu vallas). 
Ala võeti kaitse alla 1964. aastal. Kaitseala hõlmab tüüpilisema osa Vooremaast. Vooremaa on rikas nii kultuurilooliselt kui väärtuslik maastiku poolest (Eesti suurim voorestik). Vooremaa on üks Kalevipoja lugude tekkimise ja leviku südameid. 
Vooremaad iseloomustavad loode-kagusuunalised 2-5 km pikkused, 0,5-0,8 km laiused ja 20-40 m kõrgused suurvoored. Nõlvakalded kõiguvad 10 (20-25) kraadi piires. Kõrgeim voor on Laiuse mägi (144 m ü. m. p).

Voortevahelistes vagumustes paiknevad pikliku kujuga järved või jõed. Praeguseks on Vooremaal järel 13 järve, enamus on põhjaveetoitelised, paljude kinnikasvanud järvede asemel on nüüd sood. Saadjärv (pindala 707,6 ha) on Vooremaa suurim järv (sügavus 25-27 m).

Vooluveed:

Amme jõgi VEE1040900
Elistvere peakraav VEE1041800
Juula kraav VEE1042000
Kassinurme peakraav VEE1041600
Kõlaoja VEE1041200
Lilu peakraav (Õlleoja) VEE1041400
Mudajõgi VEE1043400
Nava oja VEE1041500
Prossa kraav (Kohinaoja) VEE1041700
Ulpesoo peakraav VEE1041900
Visusti oja (Konnaoja) VEE1039700

Järved:

Elistvere järv VEE2065100
Ilmjärv VEE2057000
Kaiavere järv VEE2057100
Pikkjärv (Kaarepere Pikkjärv) VEE2056900
Prossa järv VEE2056800
Puhtaleiva VEE2065420
Raigastvere järv VEE2065000
Saadjärv VEE2065300
Soitsjärv VEE2065200

Allikad:
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Puhtaleiva tehisjärv
Soitsjärv
Saadjärv (Saadrejärv)
Raigastvere järv
Prossa järv (Proosa järv, Luua järv)
Pikkjärv (Kaarepere Pikkjärv)
Kaiavere järv
Ilmjärv
Eistvere järv (Eistvere paisjärv)
Hotmedia.ee