Raigastvere järv

Raigastvere järv

Jõgevamaal, Palamuse valla Kaiavere ja Praaklima külade ning Tabivere valla Elistvere, Kärksi ja Raigastvere külade lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu.
Paikneb Vooremaa maastikukaitsealal
Järvest voolab läbi Nava oja.
 
Pindala 111,2 ha, keskmine sügavus 3,2 m, suurim sügavus 4,5 m, pikkus 3780 m, laius 510 m, kaldajoon 8296 m
Valgala 47,9 km2

Keskpunkti koordinaadid: 
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6497397 58°35'20" N 
Y 654363  26°39'18" E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi vesikond
Keskmise karedusega, kihistumata; kalgiveeline rohketoiteline
KKR kood: VEE2065000

Raigastvere järv. Foto: Marian Tobro / maryyyan.blogspot.com

Vooremaa maastikukaitsealal, Voldi alevikust 5 km kirde pool asuv 3,8 km pikkune, 0,5 km laiune ja umbes 122 ha suurune järv. Järve keskmine sügavus on 3,2 m. Läänes külgneb järv Raigastvere voorega, kirdes Praaklima voorega. Voored kerkivad järve pinnast 25 m kõrgemale ja on põllustatud. Peamiselt järve otstes leidub soostunud heinamaad. Voorte kohal - läänes ja kirdes - on järve kaldad järsud, liivased või kivised, otstes õõtsikulised, mujal mudased. Muda katab ka järve põhja, enamasti 0,5 m paksuse kihina.

Läbivoolujärv. vesi on rohekaskollane, vähe läbipaistev (0,9-1,4 m), üsna hästi segunev ja soojenev. Järv ei jää talvel ummuksile. 

Kalastikus domineerivale latikale järgnevad rohkuselt särg, haug, viidikas, kiisk, roosärg, luts, säinas, hink, mudamaim ja angerjas; tõenäoliselt esinevad võldas, linask, koger, vingerjas ja luukarits. Hea vähijärv.

Haudelindudena esinevad järves tuttpütt, sinikaelpart, tuttvart, rägapart, punapeavart jt.

Muistend jutustab, et Raigastvere järves on järvehoidja, kelle ülesandeks on takistada järve teise kohta minemast.


/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/


Hea õngitsemisjärv. Esinevad särg, ahven, haug, roosärg, linask, angerjas, harvemini koger. Kaldalt püüdmise kohti vähe, vajalik paadi olemasolu. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Nava oja