Eistvere järv (Eistvere paisjärv)

Eistvere järv, ka Eistvere paisjärv

Järvamaal, Järva vallas, Eistvere küla juures asuv avalik paisjärv. Järve läbib Järavere oja.

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6507055

58°41'29" N

Y

600815

25°44'19" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Veepeegli pindala 14,5 ha, saarte pindala 0,4 ha, pindala kokku 14,9 ha, keskmine sügavus 1,4 m, maht 187 tuh m3, kaldajoone pikkus 2 328 m

Valgala pindala 78 km2

Registri kood VEE2023410

Kuld- ja hõbekoger, särg, ahven, linask, karp, harvemini haug. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Jaanuar 2018