vesikond

Vesikond (varem ka bassein),

maa-ala, kust põhja- ja pinnaveed voolavad jõgede jt vooluveekogude kaudu ühte suurde veekogusse (harilikult merre, lahte või järve). Vesikond hõlmab ka äravooluta alasid.

Varem peeti mõistet "vesikond" sünonüümseks mõistega "valgala", praegu on seda mõistet kasutatud enamjaolt veemajanduslikus kontekstis, mõeldes viimase all üht või mitut naabervalglat koos põhjavee ja rannikuvetega hõlmavat maismaa- ja mereala.

Pindala järgi on kõige suuremad ookeanide vesikonnad, järgnevad mere või lahe vesikonnad, järve vesikonnad ja jõgikonnad.
Vesikonda piirab veelahe.

Traditsiooniliselt nimetatakse vesikonda selle veekogu järgi, millesse vesikonna vesi voolab. 

Eestis jagatakse Eesti ala vesikondadeks mitmel erineval viisil: vt Eesti vesikonnad

Vaata lisaks:

veelahe
valgala (valgla)
Eesti vesikonnad