Rooni järved

Rooni järved

Valga maakonnas, Puka vallas asuvad järved, mis on kitsa maaribaga eraldatud ja kraaviga ühendatud, kaks pea ühesuurust metsajärve.

Läänepoolsem kannab nime Rooni järv, idapoolsem on Nauska järv.

Järvedevahelisel maaribal on sõjaaegsete kaevikute jäänused. Järvedest kirde suunal asus salajane NSV Liidu raketibaas, millest on säilinud lagunenud rajatised.

Valga maakonnas, Väike-Emajõe idakaldal, Jõgevestest 3,5 km kagu pool asub kahest eraldi veekogust moodustunud kaksikjärv. Mõlemad on loode-kagu suunas pikliku kujuga ja paiknevad teineteisega paralleelselt. Läänepoolne kannab Rooni, idapoolne Nauska järve nime. Järvi eraldab teineteisest piklik seljandik, mida läbib neid ühendav kanal. Varem on järvi ühendanud väin. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
http://et.wikipedia.org/wiki/Rooni_j%C3%A4rved
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Vaata lisaks:

Rooni järv
Nauska järv